Den selvejende institution

Den selvejende institution Nivaagaard Teglværks Ringovn blev dannet i 1984 og arbejder for den fremtidige bevaring af Ringovnen.

Formål og uddrag af vedtægter

Den selvejende institution Nivaagaard Teglværks Ringovn har til formål at søge industrimonumentet Nivaagaard Teglværks Ringovn bevaret, fredet og restaureret til gavn for offentligheden.

Den selvejende institution ledes af et repræsentantskabet bestående af personer udpeget af en række insitutioner og offentlige myndigheder, samt valgte privatpersoner. Repræsentantskabet vælger en formand og en bestyrelse til at varetage institutionens daglige drift.

Nivaagaard Teglværks Ringovn har repræsentation af:

 • Fonden Den Hageske Stiftelse, Nivaagaard
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening
 • Fredensborg Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Museum Nordsjælland (Hørsholm Egns Museum)
 • Karlebo Lokalhistorisk Forening
 • Privatpersoner med interesse for Ringovnen.

Bestyrelsen består af:

 • Jørgen G. Berthelsen (formand)
 • Carl Jørgen Schousboe (næstformand)
 • Erik Huber-Olsen (økonomiansvarlig)
 • Svend Aage Jensen
 • Jørgen Hage
 • Christa Staugaard
 • Niels Jørgen Petersen (suppleant)

Et kommende teglværksmuseum

Området omkring Ringovnen er velegnet til indretning af et Teglværksmuseum. Her vil publikum få indblik i såvel teknik som arbejdsforhold og ikke mindst teglværkfolkets betydning for erhverv, byggeri og kulturhistorie generelt set ud fra et lokalthistorisk perspektiv. Her er det selve Ringovnens historie, virkemåde og betydning der skal fortælles.

Formidlingen skal ske gennem udstillinger, demonstrationer og forskellige aktiviteter rettet mod skoleklasser. Ringovnen skal stå i sin oprindelige form, og de egentlige museumsudstillinger opbygges i andre bygninger på området. Grundlaget bliver den allerede eksisterende samling af produkter og værktøj fra teglværkerne, samt de erindringer og oplysninger der er blevet indsamlet siden værkerne lukkede.

 

 I 1984 lod Lions Club Karlebo fremstille en platte med Ringovnen som motiv.

 

 

 

 

 

 

 

Om denne hjemmeside

Hjemmesiden er udarbejdet i foråret 2007 på initiativ fra den selvejende institution og er blevet opdateret i 2013 bl.a. med henblik på at fungere bedre på mobile enheder og tablets.

 • Redaktion og indhold ved cand. mag. Trine Halle
 • Webdesign ved Jacob Hage, Hage Design