Litteratur

Her kan du finde henvisninger til det materiale som har dannet grundlaget for hjemmesiden om Nivaagaard Teglværk og Ringovnen samt relevante hjemmesider.

Følgende litteraturliste er opstillet alfabetisk efter forfatter. Hvis der er mere end en forfatter på et værk opstilles bogen efter titel.

 • Mine 29 år på Nivaagaard Teglværk
  Fortalt af Anton Benkjer. Karlebo Lokalhistorisk Forening 1997.
 • Dronning Louises Teglværk i Nivaa
  Jørgen G. Berthelsen. Artikel i “Folk og minder fra Nordsjælland”. 59 årgang. Julen 2004.
 • Galejhavnen i Nivå
  Hans Chr. Bjerg. Artikel i “Folk og minder fra Nordsjælland. 44. årgang. Julen 1989.
 • En teglværkshistorie – Sølyst i Nivå
  Gert Brask. Karlebo Lokalhistoriske Forening 1982.
 • Dansk Biografisk Leksikon 1887-1905
  Red: C.F. Birka. VI bind.
 • Bagte Sten
  Jan Kock. Artikel i SKALK nr. 1, 1973. 
 • Gamle Teglværker
  Jørgen Rasmussen og Ole Meyer. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1968.
 • Ringovnen – Den Hoffmanske Ringovn
  Indsamling af erindringsmateriale omkring Nivaagaard Teglværk og andre teglværker i Nivå. Niels Larsen 1994.
 • Kalk og teglværker
  Artikel i FRAM. Af Henning R. Lauridsen 1984.
 • Magt og dragt – Dansk teglstensarkitektur
  Hans Edvard Nørregård-Nielsen. Gyldendal 2006.
 • Nivåbilleder – En historisk vandring i Nivå og Niverød
  Karlebo Lokalhistoriske Forening og Karlebo Lokalhistoriske Arkiv 1993.
 • På tur i Karlebo Kommune
  Udarbejdet af Karlebo Lokalhistoriske Forening, Danmarks Naturfredningsforenings Lokalkomité, Nivå Amatør Teater og Kulturel Forvaltning. 1996.
 • Bonden bygger
  Mette Skougaard. Nationalmuseet 1985.
 • Stemplede mursten og gulvtegl
  Jørgen G. Berthelsen og Verner Bjerge. Nivaagaard Teglværks Ringovn 2021.
 • Teglværker ved Flensborg Fjord
  Inge Adriansen, Karsten Biering og Steen Ove Christiansen. Drama, Gråsten 1984.

Resterende materiale og kilder findes på Nivaagaards Godsarkiv.