Tidslinie

En historisk begivenhed eller en historisk genstand har ofte mange fortællinger knyttet til sig. Nedenstående tidslinje kan bruges som et redskab til at holde rede på kronologien fra 1160 og frem til i dag.

1160:
Brændte sten nævnes i omtalen af Valdemar den Stores Dannevirkemur.
1600:
Grundmur bliver almindeligt i Sydvestjylland gennem påvirkning fra Holland.
1701:
Dronning Louise grundlægger et teglværk i Nivå.
1733:
Byggeriet af Hirscholm Slot under arkitekt Lauritz de Thura påbegyndes og stavnsbåndet indføres.
1744:
Hirschholm Slot står færdigt.
1771:
Dronning Caroline Mathilde og kongens livlæge, J.F. Struense lever sammen på Hirschholm Slot.
1788:
Stavnsbåndet ophæves.
1790:
Dronning Louises teglværk bliver efter nogle sløje år nedlagt.
1808:
Produktionen på Dronning Louises teglværk genoptages, men nu under navnet Nivaagaard Teglværk.
1810:
Hirschholm Slot rives ned under Frederik d. VI.
1860:
Hovedstaden København har omkring 235.000 indbyggere.
1858:
Den tyske ingeniør Friedrich Hoffmann får patent på sin opfindelse: Ringovnen.
1859:
Konsul Alfred Hage køber Nivaagaard og tilhørende teglværk.
1864:
Danmark taber Slaget ved Dybøl og mister store dele af Sønderjylland og der placerede teglværker.
1870:
På Konsul Hages foranledning står Friederich Hoffmanns Ringovn klar til produktion på Nivaagaard Teglværk.
1872:
Konsul Alfred Hage dør og hans søn Johannes Hage overtager Nivaagaard og teglværket.
1881:
Johannes Hage flytter ind på Nivaagaard.
1897:
Strækningen mellem Klampenborg og Helsingør på Kystbanen åbnes og Nivå får sin egen station.
1901:
København har omkring 360.000 indbyggere.
1917:
Johannes Hage gennemfører en modernisering af Nivaagaard Teglværk.
1919:
Ottetimers arbejdsdag indføres i Danmark.
1923:
Johannes Hage dør og Den Hageske Stiflelse viderefører driften af Nivaagaard og Nivaagaard Teglværk.
1967:
Ringovnen på Nivaagaard Teglværk slukkes, men produktionen fortsætter på teglværkets nye tunnelovn.
1977:
Nivaagaard Teglværk bortforpagtes til Gram Teglværk d. 1. september.
1980:
Nivaagaard Teglværk stopper produktionen og Gram Teglværk trækker sig ud af aftalen.
1981:
Nivaagaard Teglværk lukker.
1984:
Den selvejende institution Nivaagaard Teglværks Ringovn bliver dannet.
1985:
Ringovnen på det lukkede Nivaagaard Teglværk fredes.
1994:
Den selvejende instituion Nivaagaard Teglværks Ringovn modtager Frederiksborg Amts Museumspris.
1996:
Den færdigrestaurerede Ringovn åbner for publikum.
1998:
Den genopførte tørreladen ved Ringovnen indvies.
2001:
Nivaagaard Teglværk fejrede 300 års jubilæum.
2007:
Ringovnen får sin egen hjemmeside.
2014:
Ringovnens hjemmeside opdateres til bl.a. at fungere på smartphones og tablets