Den selvejende institution

Den selvejende institution Nivaagaard Teglværks Ringovn blev dannet i 1984 og arbejder for den fremtidige bevaring af Ringovnen.

Formål og uddrag af vedtægter

Den selvejende institution Nivaagaard Teglværks Ringovn har til formål at søge industrimonumentet Nivaagaard Teglværks Ringovn bevaret, fredet og restaureret til gavn for offentligheden.

Den selvejende institution ledes af et repræsentantskab bestående af personer udpeget af en række institutioner og offentlige myndigheder, samt valgte privatpersoner. Repræsentantskabet vælger en formand og en bestyrelse til at varetage institutionens daglige drift og en række ulønnede frivillige, der løser opgaverne.

Til repræsentantskabet er valgt medlemmer udpeget af :

 • Fonden Den Hageske Stiftelse
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening
 • Fredensborg Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Museum Nordsjælland (Hørsholm Egns Museum)
 • Nivaagaards Malerisamling
 • Karlebo Lokalhistorisk Forening
 • Privatpersoner med interesse for Ringovnen.

Bestyrelsen består af:

 • Carl Jørgen Schousboe (formand for repræsentantskab og bestyrelse)
 • Kai Myhle Ambus (næstformand i bestyrelsen)
 • Steffen Bjerre (økonomiansvarlig)
 • Erik Huber-Olsen
 • Jørgen Hage
 • Christa Staugaard
 • Ib krogh (suppleant – leder af smedjen)
 • Jørgen G. Berthelsen (suppelant – arkivansvarlig og sekretær for bestyrelsen)

De frivillige:

Museet drives udelukkende af frivillige og helt ulønnede entusiaster. Det omfatter løsning af alle til en sådan institution hørende opgaver:

 • Rundvisning af besøgende grupper og enkeltpersoner.
 • Værtsskab for de besøgende, der ikke lige deltager i en rundvisning.
 • Formidling til skoler.
 • Bemanding smedjen.
 • Økonomiforvaltning.
 • Planlægningsopgaver – fx i bestyrelsen.
 • Administrative opgaver.
 • Samarbejde med øvrige museer, myndigheder og naboer.
 • Opbygning og vedligeholdelse af arkivet – såvel det administrative, men måske i højere grad det historiske materiale.
 • Administration af de mange udstillingsgenstande.
 • Koordination af rundvisningerne.
 • Bogudgivelser.
 • Etc.

Nogle deltager kun i én opgave andre deltager i det hele. Og så bliver der også altid tid og lejlighed til et socialt, hyggeligt og kammeratligt samvær over en kop kaffe. Tæller vi en enkelt ægtefælle med er vi ca. 30 frivillige, men der er altid plads til flere.

Det er ikke en forudsætning, at man har et særligt forudgående kendskab til teglværksdrift. Vil man kun deltage i det praktiske, er det bedre at have ”hænderne skruet ordentlig på” og tilsvarende, hvis man vil tage sig af børn og skoler, er det nok bedre med en pædagogisk baggrund. Og der er rigelig brug for frivillige, der er historisk interesseret og som kan formidle lokalhistorien og historien om den danske teglværksindustri.

Vi har rigeligt med skriftligt materiale om teglværksdrift – og så kompliceret er det heller ikke.

Hvis du overvejer at give os en hånd, så tag og download denne lille folder “Vil du være Frivillig” og skriv til os via fanen “Kontakt os” øverst til højre. Så aftaler vi en dag, hvor vi kan mødes på Ringovnen, så du kan se faciliteterne, høre mere om hvordan vi gør og stille spørgsmål.

Et teglværksmuseum

Området omkring Ringovnen er indrettet til et Teglværksmuseum. Her kan publikum få indblik i såvel teknik som arbejdsforhold og ikke mindst teglværkfolkets betydning for erhverv, byggeri og kulturhistorie generelt set ud fra et lokalhistorisk perspektiv. Her er det Ringovnens historie, virkemåde og betydning der  fortælles.

Formidlingen sker gennem udstillinger og rundvisninger, ligesom der arrangeres demonstrationer og forskellige aktiviteter rettet mod skoleklasser. Ringovnen er færdigrestaureret og står i sin oprindelige skikkelse. De varierende teglværksudstillinger opbygges i andre bygninger på området. Grundlaget er museets betydelige samling af produkter og værktøj fra teglværkerne, samt de erindringer og oplysninger der er blevet indsamlet siden værket lukkede.

 I 1984 lod Lions Club Karlebo fremstille en platte med Ringovnen som motiv.

 

Om denne hjemmeside

Hjemmesiden er udarbejdet i foråret 2007 på initiativ fra den selvejende institution og er blevet opdateret i 2013 bl.a. med henblik på at fungere bedre på mobile enheder og tablets.

 • Redaktion og indhold ved cand. mag. Trine Halle. Redaktionen er senere overtaget af direktør Jørgen Hage og p.t. af bestyrelsen næstformand Carl Jørgen Schousboe
 • Webdesign ved Jacob Hage, Hage Design