Den selvejende institution

Den selvejende institution Nivaagaard Teglværks Ringovn blev dannet i 1984 og arbejder for den fremtidige bevaring af Ringovnen.

Formål og uddrag af vedtægter

Den selvejende institution Nivaagaard Teglværks Ringovn har til formål at søge industrimonumentet Nivaagaard Teglværks Ringovn bevaret, fredet og restaureret til gavn for offentligheden.

Den selvejende institution ledes af et repræsentantskab bestående af personer udpeget af en række institutioner og offentlige myndigheder, samt valgte privatpersoner. Repræsentantskabet vælger en formand og en bestyrelse til at varetage institutionens daglige drift.

Til repræsentantskabet er valgt medlemmer udpeget af :

 • Fonden Den Hageske Stiftelse
 • Fredensborg-Humlebæk Lokalhistoriske Forening
 • Fredensborg Kommune
 • Hørsholm Kommune
 • Museum Nordsjælland (Hørsholm Egns Museum)
 • Nivaagaards Malerisamling
 • Karlebo Lokalhistorisk Forening
 • Privatpersoner med interesse for Ringovnen.

Bestyrelsen består af:

 • Jørgen G. Berthelsen (formand for repræsentantskab og bestyrelse)
 • Carl Jørgen Schousboe (næstformand i bestyrelsen)
 • Erik Huber-Olsen (økonomiansvarlig)
 • Svend Aage Jensen
 • Jørgen Hage
 • Christa Staugaard
 • Bent Pau Mortensen (suppleant)
 • Kai Myhle Ambus (suppleant)

Et teglværksmuseum

Området omkring Ringovnen er indretning til et Teglværksmuseum. Her kan publikum få indblik i såvel teknik som arbejdsforhold og ikke mindst teglværkfolkets betydning for erhverv, byggeri og kulturhistorie generelt set ud fra et lokalhistorisk perspektiv. Her er det Ringovnens historie, virkemåde og betydning der  fortælles.

Formidlingen sker gennem udstillinger og rundvisninger, ligesom der arrangeres demonstrationer og forskellige aktiviteter rettet mod skoleklasser. Ringovnen er færdigrestaureret og står i sin oprindelige skikkelse. De varierende teglværksudstillinger opbygges i andre bygninger på området. Grundlaget er museets betydelige samling af produkter og værktøj fra teglværkerne, samt de erindringer og oplysninger der er blevet indsamlet siden værket lukkede.

 

 I 1984 lod Lions Club Karlebo fremstille en platte med Ringovnen som motiv.

 

 

 

 

 

 

 

Om denne hjemmeside

Hjemmesiden er udarbejdet i foråret 2007 på initiativ fra den selvejende institution og er blevet opdateret i 2013 bl.a. med henblik på at fungere bedre på mobile enheder og tablets.

 • Redaktion og indhold ved cand. mag. Trine Halle
 • Webdesign ved Jacob Hage, Hage Design